Kontakt

Adressuppgifter: Telefon:
Rekma HB Tel. 0660-546 06
Johannesgatan 12 Mobil. 070-683 14 25
89151 Örnsköldsvik Fax. 0660-21 10 34
Även kvällar och helger
Epost
Info@rekmahb.se
Webmaster@rekmahb.se
För Prisinformation/beställning, kontakta Dan på något av ovanstående kontaktsätt